refuel
your experience

Dystrybucja

ISO Kontenery

Dla sprawnego transportu drogowego, kolejowego i morskiego

W dystrybucji paliwa rajdowego stosujemy specjalne tank kontenery do transportu drogowego, kolejowego i morskiego – typu ISO 20′ i typu SWAP BODY 23′-26′. Pojemność kontenerów wynosi od 22 000 do 35 000 litrów.

Tank kontenery typu ISO 20′ posiadają ładowność 17 000 kg, czyli 23 700 litrów w temperaturze 15°C i idealnie sprawdzają się przy transporcie morskim.

Tank kontener typu SWAP BODY 23′-26′ posiada ładowność 24 000 kg, czyli 33 400 litry w temperaturze 15°C i stanowi doskonałe rozwiązane dla transportu wykorzystującego więcej niż jeden środek transportu.