refuel
your experience

Dystrybucja

Stacja paliw

Paliwo w zasięgu Twojej ręki!

Klientom, którzy mają utrudniony dostęp do naszego paliwa rajdowego, wychodzimy naprzeciw! Na ich życzenie zapewniamy budowę kontenerowych stacji paliw. Rozwiązanie to zapewnia szybki dostęp do paliwa, które regularnie uzupełniamy.

Paliwo przechowywane jest w specjalnych zbiornikach, wykonanych z najwyższej jakości materiałów. Każdy ze zbiorników przechodzi okresowe kontrole, które gwarantują ich bezpieczną eksploatację!

Img

Stacje paliw

Jesteśmy elastyczni! Możesz na nas liczyć!