refuel
your experience

O firmie

Grupa warter

Najlepsze rozwiązania dopasowane do oczekiwań klientów

Grupa Warter składa się z 7 spółek o różnym profilu produkcyjnym i usługowym.

Warter aviation

Warter Fuels

Fabryka tektury i papieru

Pałac Pass

Zakłady Chemiczne

Warter Polymers

Warter Foods

Każdą ze spółek tworzy wykwalifikowany zespół specjalistów i profesjonalistów, których działania dają gwarancję najlepszej jakości produktu finalnego. Spółki tworzące Grupę Warter posiadają certyfikaty poświadczające wysoką klasę wytwarzanych produktów.

Nowoczesne zaplecze maszynowe: Warter Fuels, Fabryki tektury i papieru, Zakładów Chemicznych Warter oraz Warter Polymers służy rozwojowi produkcji, w efekcie dając produkty o wysokich właściwościach użytkowych.

Nieustanne doskonalenie parku maszynowego i inwestycje w kapitał ludzki sprawiły, że przedsiębiorstwa z Grupy Warter stały się liderami o ugruntowanej pozycji na rynku.
W rezultacie działania i produkty spółek doceniane są nie tylko przez polski rynek, ale również przez firmy i klientów indywidualnych z rynków zagranicznych!